تبلیغات
گیتار کلاسیک و پاپ - مبانی فراگیری گیتار و موسیقی

مبانی فراگیری گیتار و موسیقی

چهارشنبه 7 بهمن 1388 05:42 ب.ظ

نویسنده : guitar
برای یادگیری مبانی فراگیری گیتار و موسیقی به ادامه ی مطلب بروید

در این صفحه سعی شده است به ساده ترین نحو ممکن مبانی موسیقی و گیتار در سطح مبتدی ارائه شود .

 
Music Tones
صداهای موسیقی
 

C
D
E
F
G
A
B
Do
Re
Mi
Fa
Sol
La
Si
دو
ر
می
فا
سل
لا
سی

صداهای موسیقی به صورت قراردادی و بین المللی توسط کلمات و یا حروف الفبا شناخته میشوند . برای تمامی صداهای موسیقی تنها هفت نام مورد استفاده قرار میگیرد که در جدول بالا ذکر شده اند .
صداهای نامبره ، نسبت به وسعت صدادهندگی صدای انسان یا یک ساز مورد نظر در فرکانس های مختلف قابل تکرار است . به عبارت دیگر بعد از صدای هفتم ، مجددا از اول نام آنها تکرار میگردد
نیز استفاده میگردد Si ( B ) بجای H و از Do ( C ) بجای ut در ضمن از


Music Notes
نت های موسیقی
 

نت های موسیقی همانند صداهای موسیقی ، هر کدام دارای یک شکل و یک نام خاص خود میباشند ، که با شناخت آنها می توان به ارزش زمانی هر نت نسبت به نت دیگری پی برد

در تصویر بالا در قسمت نتها از بالا به پاین نت گرد ، سفید ، سیاه و چنگ و ارزش زمانی آنها سکوتهای Rest نسبت به یکدیگر قابل ملاحظه هستند و در سمت راست در قسمت سکوت ها 
گرد و سفید ، سیاه و چنگ دیده میشود

توضیح اینکه نت گرد بعنوان واحد اندازه گیری ارزش زمانی نتها یا واحد موسیقی در نظر بگیریم 1/1 ، ارزش زمانی نت سفید نصف نت گرد بوده و برابر 1/2 نت گرد میباشد و نت سیاه 1/2 نت سفید و در اصل 1/4 نت گرد میباشد الی آخر

هرگاه بیش از یک نت چنگ بدنبال هم قرار گیرند میتوان آنها را توسط یک خط بیکدیگر وصل نمود و پرچمهایشان را حذف کرد
برای نوشتن نت های موسیقی ، لازم است از خطوطی به نام خطوط حامل استفاده کرد


Staff Lines
خطوط حامل
 


خطوط حامل پنج خط افقی و موازی یکدیگر میباشد که نتهای موسیقی بر رو و مابین خطوط قرار گرفته و معانی منحصر به خود را پیدا میکنند
خطوط حامل از پائین به بالا شماره گذاری میشوند و نتها بر روی آن از سمت چپ به راست نگارش و اجرا میشوند
در بالا و پائین خطوط حامل ، می توان نت های دیگری را با خطوط کمکی مشخص نمود

 
Music Key : Sol Clef
کلید موسیقی : کلید سل
 


کلید در سمت چپ خطوط حامل قرار میگیرد و جایگاه صداها و وسعت صدا دهندگی صدای انسان یا سازها را مشخص میکند
بعلت گوناگون بودن سازها و با وسعت صدادهندگیهای متفاوت از نظر ایجاد صداهای زیر و بم ، لذا کلیدهای مختلفی جهت هر یک از خانواده سازها بکار گرفته میشود که برای اجرای قطعات توسط گیتار از کلید سل استفاده میشود

میباشد که با تغییراتی گرافیکی همانند شکل بالا شده است G این کلید تغییر یافته کلمه
کلید سل از خط دوم شروع شده و نشان دهنده اینست که نتی که بر روی خط دوم قرار میگیرد صدای سل نامیده و نتهای دیگر از روی این نت بدست می آیند
در شکل زیر نتها بر حسب نت سل اسم گذاری شده است در قسمت اول نتهای روی خطوط ودر قسمت دوم نتهای مابین خطوط مشاهده میشود  
Measure (Bar) & Measure Line (Bar Line)
میزان و خط میزان
 هر جمله موسیقی ، از نظر زمان به قسمت های مساوی تقسیم میگردد . هر یک ازین تقسیمات را میزان و خط قائمی که آنها را از هم جدا میکند خط میزان نامیده میشود
میزان ها ارتباط مستقیمی با واحداندازه گیری ارزش زمانی دارند و حالت و چگونگی وزن و ریتم را بیان میکنند . این نظم در جمله های موسیقی را میتوان با صدای تیک ، تاک ساعت مقایسه نمود 

 
Repeat Sign & End of Piece Sign
دولاخط تکرار و پایان
 

دو خط موازی یکی ضخیم و دیگری نازک و عمود بر حامل با دو نقطه در بین خطوط دوم و سوم ، سوم و چهام ، نشانگر علامت تکرار میباشد ( تصویر سمت راست ) اگر بخشی از میزانهای یک قطعه را بخواهیم دوبار تکرار کنیم ، میتوان توسط دو دولا خط تکرار این عمل را انجام داد . یکی در ابتدای میزان و دیگری در انتهای میزان مورد نظر مشخص میشود


 
Time Signature
کسر میزان
 با نشان دادن شماره ضرب ها یا شمارش آنها ، میتوان ارزش زمانی نتها را مشخص نمود 
سمبل شمارش و ارزش زمانی نتها نسبت به یکدیگر در اول هر قطعه بعد از کلید توسط یک عدد کسری مشخص میگردد که به آن کسر میزان یا علامت زمان گویند

به عنوان مثال که در تصویر 4/4 بالا آمده است صورت کسر نشان دهنده چهار شماره یا ضرب در هر میزان میباشد
و مخرج کسر نشان دهنده واحد یعنی نت گرد است
بنابرایندر هر میزان تنها از یک نت گرد یا دو نت سفید یا چهار نت سیاه و... استفاده میشود

مثال دیگر : کس میزان 6/8 را در نظر بگیرید
صورت کسر بدین معنی است که در هر میزان از 6 ضرب استفاده میشود
و مخرج کسر بدین معنی است که نت گرد 8 ضرب میباشد ، بنابراین نت سفید چهار ضرب ، نت سیاه دو ضرب و نت چنگ یک ضرب میشود
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -