تبلیغات
گیتار کلاسیک و پاپ - تمرین تکنیک و افزایش سرعت در گیتار کلاسیک

تمرین تکنیک و افزایش سرعت در گیتار کلاسیک

چهارشنبه 7 بهمن 1388 04:01 ب.ظ

نویسنده : guitar
آنچه که در نوازندگی گیتار نت ها را تعیین می کند دست چپ است.حرکت های عرضی و طولی ,همچنین فشار مناسب انگشتان دست چپ نقش عمده ای در کیفیت صدای ساز دازد.اگرچه شدت و ضعف , سرعت و کندی و جنس صدا توسط دست راست تعیین می شود 
ادامه در ادامه ی مطلب...

آنچه که در نوازندگی گیتار نت ها را تعیین می کند دست چپ است.حرکت های عرضی و طولی ,همچنین فشار مناسب انگشتان دست چپ نقش عمده ای در کیفیت صدای ساز دازد.اگرچه شدت و ضعف , سرعت و کندی و جنس صدا توسط دست راست تعیین می شود,اما پیراستگی نت ها از صداهای ناهنجار و مکث های نا خواسته به وسیله حرکت صحیح دست چپ حاصل خواهد شد.

از این رو تقویت و افزایش سرعت دست چپ اهمیت خاصی پیدا می کند. پیش از انجام تمرین باید متوجه باشیم که شکل دست چپ کاملا صحیح باشد.

هنگامی که تمرینات زیر را انجام می دهید دقت کنید فشار انگشت تا لحظه اجرای انگشت بعدی کم نشود . زیرا کم شدن فشار سبب قطع یا عدم شفافیت صدا می شود.اگر دست چپ بیش از حد لزوم منقبض باشد, خیلی زود خسته شده و در حرکت ها و پرش ها چابک نخواهد بود.تمرینات را در هر قسمتی از ساز که راحت تر هستید اجرا کنید سپس آن را به تمام قسمت ها منتقل کنید (ابتدا یا انتهای دسته گیتار)

تمرین را با انگشتان ( i,m    m,a    i ,a)  هم بصورت ضربه تکیه و هم ضربه آزادانجام دهید.

۱۲۳۴          ۲۳۱۴          ۳۱۴۲          ۴۱۲۳

۱۲۴۳          ۲۳۴۱          ۳۱۲۴          ۴۱۳۲

۱۳۲۴          ۲۴۳۱          ۳۴۲۱          ۴۳۲۱

۱۳۴۲          ۲۴۱۳          ۳۴۱۲          ۴۳۱۲

۱۴۲۳          ۲۱۴۳          ۳۲۴۱          ۴۲۳۱

۱۴۳۲          ۲۱۳۴          ۳۲۱۴          ۴۲۱۳

 

توضیح : منظور از شماره های ۱ و ۲ و۳ و۴ شماره فرت های گیتار می باشد به عنوان مثال اگر تمرین را از سیم اول آغاز کنید و تمرین ۱۲۳۴ را اجرا کنید در واقع بترتیب از چپ نت های (فا - فا دیز - سل - سل دیز ) گیتاراجرا شده در فواصل و سیمهای دیگر نیزبه همین ترتیب می باشد. 
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -